Marzena Strzelczyk

Marzena Strzelczyk

Nauczycielka Jogi

Mam na imię Marzena, jestem dyplomowanym nauczycielem jogi w/g przekazu BKS Iyengara (stopień intermediate junior). Joga pojawiła się w moim życiu w 2009 roku i od tego czasu, z roku na rok, regularnie uczestnicząc w szkoleniach nauczycielskich, warsztatach w Polsce oraz Instytucie RIMYI w Punie, zaczęła wypełniać coraz większą jego przestrzeń. Od 2010 roku dzielę się jej dobrodziejstwem z innymi, wciąż w roli ucznia, w nieustannym procesie eksploracji i wewnętrznej przemiany. Dokonuje się to na macie. Poza nią. W życiu codziennym, pozwalając na nowo odkrywać jego pełnię. Joga daje siłę, z której czerpię dla siebie, a jako nauczyciel dla innych ale też dzięki nim. Wzajemne relacje są jak lustra wydobywające na powierzchnię nasze lęki i słabości, zamykające drogę do przyrodzonego nam prawa zadowolenia, pokoju i radości. Praktyka jogi jest otworzeniem się na doświadczanie i zrobieniem miejsca potrzebnego aby usunąć przeszkody ograniczające kontakt z otaczającym światem. Joga dostarcza też konkretnych narzędzi, takich jak asany (trzeci człon w ośmiostopniowej ścieżce jogi). To pozycje ciała przynoszące zdrowie fizyczne i psychiczne, a nade wszystko dyscyplinujące ciało i umysł do obserwacji i rozumienia, jak on działa. To sztuka wyrażana nie przez ciało dla ciała, lecz przez ciało dla umysłu. Dla bycia świadomym. Dla inteligencji. Dla pokonania niewiedzy i życia w wolności.